Uwaga – Nowy konkurs dla jednostek naukowych finansujący działalność patentową!

| by | Bez kategorii | 0 comments:

Uprzejmie informujemy, że PIAP-ScienTech przygotowuje dla jednostek naukowych wnioski o dofinansowanie projektów mających na celu pozyskanie środków na działalność patentową. Możliwe jest uzyskanie do 100% dofinansowania. Ośrodek Przetwarzania Informacji właśnie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.3.2 „Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R”. Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie od 3 września 2012 r. do 31 października 2012 r. Do rozdysponowania w obecnym Konkursie jest 6 mln złotych! Zapraszamy do kontaktu!

Szkolenie nt. komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych

| by | Bez kategorii | 0 comments:

PIAP-ScienTech Sp z o. o. wraz z portalem eska-szkolenia.pl organizował warsztaty poświęcone problematyce komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Uczestnicy mogli usłyszeć m.in. o metodach komercjalizacji, praktycznym przygotowaniu się do komercjalizacji, generowaniu dochodów w projekcie finansowanym z środków europejskich itp.