Dofinansowanie dla rozwoju platform bezzałogowych w Polsce

| by | Bez kategorii | 0 comments:

W dniu dzisiejszym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs pod nazwą INNOSBZ. Jest to inicjatywa współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach której możliwe będzie sfinansowanie rozwoju nowych systemów bezzałogowych. Program INNOSBZ powstał na skutek starania środowiska polskich firm działających w tym sektorze skupionych w Polskiej Platformie Technologicznej Systemów Bezzałogowych. Nad agendą badawczą programu będzie czuwał Komitet Sterujący w składzie: 1. Pan dr inż. Janusz Będkowski – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN – Przewodniczący KS; 2. Pan Piotr Wojciechowski – Prezes WB Electronics S.A. – Zastępca Przewodniczącego KS; 3. Pan Andrzej Kilian – Prezes Zarządu – Dyrektor … Continued