Rusza Inkubator Innowacyjności+

| by | Bez kategorii | 0 comments:

PIAP-Scientech w konsorcjum z  Instytutem Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej i Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej przystąpili do realizacji projektu w ramach programu „Inkubator Innowacyjności +” finansowanego ze środków MNiSW. W projekcie przewidujemy doprowadzenie do komercjalizacji wyników prac badawczych, których autorami są pracownicy PW oraz PIAP. Wybrane projekty będą mogły uzyskać środki przeznaczone na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych, obejmujących między innymi dodatkowe testy laboratoryjne lub dostosowanie wyników prac B+R pod kątem potrzeb zainteresowanego inwestora, przedsiębiorcy lub zawiązanie spółki typu spin-off. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. … Continued