Uruchamiamy Inkubator Innowacyjności 2.0

Uruchamiamy Inkubator Innowacyjności 2.0

Projekt konsorcjum w składzie Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o., Politechnika Warszawska – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii oraz PIAP-ScienTech Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie w ramach nowej edycji programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inkubator Innowacyjności 2.0”.

Program Inkubator Innowacyjności 2.0 wzmacnia działania promujące osiągnięcia naukowe, zwiększa ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz intensyfikuje współpracę między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Tym samym zapewnia realizację jednego z głównych celów polityki naukowej i innowacyjnej w Polsce, jakim jest rozwój umiejętności zarządzania badaniami naukowymi, współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie najnowszych osiągnięć naukowych oraz komercjalizacji wyników prac B+R, co zostało wskazane m.in. w Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”.

Działania realizowane przez konsorcjum będą częścią realizowanego projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

 

Roboty współpracujące i Przemysł 4.0 w centrum uwagi

11 i 12 kwietnia 2018 r. odbyła się konferencja pod hasłem „Roboty współpracujące – Przemysł 4.0”. Organizatorami wydarzenia, które zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii są PIAP, Elmark Automatyka, PIAP-ScienTech, IBS i Politechnika Warszawska.

W konferencji udział wzięli do przedsiębiorcy i osoby decyzyjne w firmach produkcyjnych, którzy mogli się zapoznać z nowymi technologiami w obszarach  wdrażania robotów współpracujących w przemyśle, zgodnie z ideą Przemysłu 4.0. Obecne były firmy, które są liderami i pionierami wdrażania w życie założeń czwartej rewolucji przemysłowej w Polsce.20180411_111705

Top 500 Innovators Affiliate Brokerage Event ”Technologie dla Medycyny”

PSC, któreglogo3_171134_20171006113619o członkiem jest PIAP-Scientech, jako partner wydarzenia zaprasza przedsiębioców oraz inwestorów na unikatowe wydarzenie w Krakowie. Podczas „Top 500 Innovators Affiliate Brokerage Event” Technologie dla Medycyny zapoznają się Państwo z szeregiem przełomowych rozwiązań naukowych w obszarze medycyny. Wiele z nich jest na etapie zaawansowanych prototypów lub nawet zostało przetestowanych i są gotowe do wdrożenia, część wymaga finansowania w celu dalszego rozwoju.

Dzięki Top 500 Innovators Affiliate Brokerage Event zaoszczędzą Państwo czas i w jednym miejscu zbudują relacje z wyróżniającymi się naukowcami i przedstawicielami młodych i ambitnych firm technologicznych z całej Polski, ponieważ Top 500 Innovators skupia pracowników 55 uczelni wyższych w Polsce, 50 instytutów naukowych, a także 14 centrów transferu technologii.

Głównym celem spotkania jest przedstawienie technologii, a także nawiązanie relacji z brokerami oraz inwestorami.

W czasie wydarzenia przygotowano dla Państwa:

  • TECH PITCH – prezentacje najnowszych technologii, jakie opracowali naukowcy
  • TECH TALKS – spotkania brokerskie z naukowcami, które będą miały miejsce po prezentacjach
  • TECH WORKSHOP – dedykowane warsztaty kreatywne
  • Networking

Więcej informacji

Rejestracja

Jak robotyka wspiera rahabilitację neurologiczną?

koferencja

Na to pytanie oraz szersze, dotyczące roli technologii we współczesnej medycynie odpowiadali uczestnicy współorganizowanej przez PIAP-Scientech konferencji, która odbyła się 6 czerwca 2017 roku w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Podczas tego wydarzenia producenci z krajów europejskich, USA i Japonii prezentowali swoje osiągnięcia i plany, a naukowcy referowali wyniki aktualnych badań klinicznych dotyczących wykorzystania robotyki w rehabilitacji neurologicznej. Konferencję otworzyli Pan Minister prof. Łukasz Szumowski, Jego Magnificencja Rektor prof. Jan Szmidt oraz prof. Marek Krawczyk i prof. Zbigniew Brzózka. Podczas konferencji przedstawiono również ofertę PIAP-Scientech w zakresie wspierania nowych technologii z obszaru robotyki medycznej.

ARP i Synthos S.A. organizują Innovation Pitch

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) oraz Synthos S.A – największy polski producent wyrobów chemicznych, ogłaszają nabór w ramach ARP Innovation Pitch, będący elementem ekosystemu wsparcia innowacji w polskim przemyśle.

Celem naboru jest poszukiwanie rozwiązań na zaadresowane potrzeby spółki ujęte w Agendzie wyzwań (załącznik nr 2.1). Konkurs daje możliwość przedstawienia swojego rozwiązania, ale także zaprezentowania swojej firmy przedstawicielom Synthos S.A.

Jest to niepowtarzalna okazja, aby podzielić się informacjami o swoich produktach z przedstawicielami dużej spółki. Podczas etapu finałowego wybrane firmy mają szansę zaprezentować się gronu specjalistów Synthos S.A. oraz porozmawiać z jej przedstawicielami oraz innymi przedsiębiorcami obecnymi na finale. To także miejsce, gdzie rodzą się nowe pomysły na projekty oraz nowe umowy biznesowe.

Zachęcamy do zapoznania się z warunkami konkursu dostępnymi na stronie www.ptt.arp.pl/warsztaty.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8 maja 2017r.

Inkubator Innowacyjności +

Miło nam poinformować, że rozpoczynamy realizację projektu w ramach programu Inkubator Innowacyności +

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej sp. z o.o., Politechnikę Warszawską oraz PIAP-ScienTech sp. z o.o.. Finansowane jest w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach działania 4.4 „Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu przewidujemy doprowadzenie do komercjalizacji wyników prac badawczych, których autorami są pracownicy PW oraz PIAP. Wybrane projekty będą mogły uzyskać środki przeznaczone na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych, obejmujących między innymi dodatkowe testy laboratoryjne lub dostosowanie wyników prac B+R pod kątem potrzeb zainteresowanego inwestora, przedsiębiorcy lub zawiązanie spółki typu spin-off.

Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów (utworzonych do dnia 31 grudnia 2015 r.) prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz w realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych, w szczególności podmiotów działających na rzecz nauki.

Wsparcie jest skierowane do uczelni oraz utworzonych przez uczelnie spółek celowych, o których mowa w art. 86 a lub 86b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.). W celu realizacji zadań może zostać utworzone  konsorcjum, którego liderem będzie ww. podmiot. Członkiem konsorcjum może  być uczelnia, spółka celowa utworzona przez uczelnię, spółka  utworzona przez instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572) oraz spółka  utworzona przez instytut badawczy zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371 i 1079).

 

Okres realizacji projektu: 31.01.2017. – 31.01.2019

Całkowita wartość projektu: 3.285.400,00 zł

Wkład z Funduszy Europejskich: 2.522.940 zł

Dofinansowanie dla rozwoju platform bezzałogowych w Polsce

W dniu dzisiejszym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs pod nazwą INNOSBZ. Jest to inicjatywa współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach której możliwe będzie sfinansowanie rozwoju nowych systemów bezzałogowych. Program INNOSBZ powstał na skutek starania środowiska polskich firm działających w tym sektorze skupionych w Polskiej Platformie Technologicznej Systemów Bezzałogowych. Nad agendą badawczą programu będzie czuwał Komitet Sterujący w składzie:

1. Pan dr inż. Janusz Będkowski – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN – Przewodniczący KS;
2. Pan Piotr Wojciechowski – Prezes WB Electronics S.A. – Zastępca Przewodniczącego KS;
3. Pan Andrzej Kilian – Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A.;
4. Pan Krzysztof Lipiec – Prezes Zarządu PIAP Scientech Sp. z o.o.;
5. Pan dr inż. Paweł Antoni Rzucidło – Politechnika Rzeszowska;
6. Pan prof. dr hab. inż. Piotr Wolański – Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
7. Pan dr inż. Stefan Sławomir Wójtowicz – Instytut Elektrotechniki.

 

VII edycja Konkursu Innowator Mazowsza

Samorząd Województwa Mazowieckiego z wielką przyjemnością pragnie ogłosić otwarcie VII edycji Konkursu Innowator Mazowsza z nagrodami dla ludzi nauki i firm o nowatorskim podejściu do gospodarki, którzy zmieniają oblicze mazowieckiej gospodarki.

Zapraszamy młodych naukowców i przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, którzy mogą pochwalić się innowacyjnymi produktami bądź rozwiązaniami technologicznymi  i wezmą udział w rywalizacji o nagrody ufundowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Partnerów Konkursu.

O nagrody można ubiegać się w dwóch kategoriach:

Młoda Innowacyjna Firma i Innowacyjny Młody Naukowiec.

Dla najlepiej ocenionych uczestników przewidziane są następujące nagrody:

– w kategorii Młoda Innowacyjna Firma

I miejsce: 25.000 zł brutto,

II miejsce: 15.000 zł brutto,

III miejsce: 10.000 zł. brutto;

– w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec

I miejsce: 15.000 zł brutto,

II miejsce: 12.500 zł brutto,

III miejsce: 10.000 zł. brutto

oraz dodatkowe nagrody ufundowane przez Partnerów Konkursu.

Zgłaszający się do konkursu przedsiębiorcy muszą prowadzić na Mazowszu firmę z sektora małych i średnich przedsiębiorstw istniejącą nie dłużej niż 10 lat. W ocenie brane są pod uwagę nowe produkty lub usługi, nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe w codziennej praktyce biznesowej, ale co ważne – stosowane nie dłużej niż 5 lat.

Za innowacje w nauce nagrodzeni będą młodzi, kreatywni naukowcy z Mazowsza w wieku do 39 lat, z zakończonym przewodem doktorskim lub stopniem doktora uzyskanym w ciągu ostatnich 3 lat, których prace zawierają innowacyjne, a jednocześnie praktyczne rozwiązania.

Termin naboru wniosków/aplikacji konkursowych to 2.07. – 30.09.2015, natomiast rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali w listopadzie 2015 r. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w Konkursie.

Wnioski składamy na formularzach zgłoszeniowych, odpowiednich dla każdej kategorii konkursowej. Podpisane wnioski aplikacyjne z dopiskiem „Innowator Mazowsza” – kategoria Młoda Innowacyjna Firmalub Innowacyjny Młody Naukowiec można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty:

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Al. Solidarności 61
03-402 Warszawa

Nie zwlekaj i jak najszybciej złóż aplikację konkursową!

Udział w konkursie „Innowator Mazowsza” może stać się milowym krokiem do Twojego sukcesu!

Konkurs „Innowator Mazowsza” objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Administratorem danych osobowych zbioru „Uczestnicy i Laureaci Konkursu „Innowator Mazowsza” kategoria „Innowacyjny Młody Naukowiec” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest: Marszałek Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa.

Pliki do pobrania znajdą Państwo na stronie:

http://www.innowacyjni.mazovia.pl/innowator-mazowsza/vii-edycja-konkursu/nabor-wnioskow

PIAP-ScienTech współorganizatorem III Nocy Robotów – Misja: Bezpieczeństwo

PIAP-ScienTech Sp. z o. o. jest oficjalnym współorganizatorem III Nocy Robotów PIAP – Misja: Bezpieczeństwo. Noc Robotów to jedyna w Polsce impreza popularno-naukowa, podczas której można dotknąć przyszłości i odkryć nieznane! Jej bohaterowie – niezwykłe roboty – prezentują swój spryt, inteligencję i urodę, zdradzają tajniki swojej budowy i pozwalają się sterować. Każdy ze zwiedzających może wziąć robota dosłownie w swoje ręce i poczuć się jak prawdziwy wynalazca. Wydarzenie będzie miało miejsce w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP w dniu 22.05.2015 od godz. 16:00.
Więcej na www.nocrobotow.pl

1 2 3