PIAP-ScienTech współorganizatorem II Nocy Robotów – Odkryj Nieznane

PIAP-ScienTech Sp. z o. o. jest oficjalnym współorganizatorem II Nocy Robotów – Odkryj Nieznane. Noc Robotów to jedyna w Polsce impreza popularno-naukowa, podczas której można dotknąć przyszłości i odkryć nieznane! Jej bohaterowie – niezwykłe roboty – prezentują swój spryt, inteligencję i urodę, zdradzają tajniki swojej budowy i pozwalają się sterować. Każdy ze zwiedzających może wziąć robota dosłownie w swoje ręce i poczuć się jak prawdziwy wynalazca. Wydarzenie będzie miało miejsce w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP w dniu 24.05.2013 od godz. 17:00.
Więcej na www.nocrobotow.pl

PIAP-ScienTech pomaga chronić własność intelektualną w polskich jednostkach naukowych

Pracownicy PIAP-ScienTech przygotowali 2 wnioski o dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 1.3.2 PO IG „Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R”. Celem Konkursu było wyłonienie projektów, które w największej mierze przyczynią się do osiągnięcia celów PO IG, w tym przede wszystkim zdobywania oraz zwiększenia skali wykorzystywania nowych rozwiązań niezbędnych dla rozwoju gospodarki i poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców oraz rozwoju polskiego społeczeństwa. W ramach przygotowanych przez Spółkę wniosków o dofinansowanie projektów przewidziano dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony patentowej własności przemysłowej wraz z badaniem potencjału komercyjnego w wybranych krajach świata zgłaszanych do ochrony rozwiązań. Obecnie trwa ocena merytoryczna wniosków.

Seminarium poświęcone projektom rozwojowym

PIAP-ScienTech Sp. z o. o. wraz z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP zorganizowali seminarium poświęcone finansowaniu prac rozwojowych w instytutach badawczych. Prowadzącym seminarium byli przedstawiciele Działu Wsparcia Badań z PIAP. Seminarium odbyło się w Centrum Konferencyjnym PIAP przy Al. Jerozolimskich 202 w Warszawie.

Uwaga – Nowy konkurs dla jednostek naukowych i przędsiebiorstw finansujący prace rozwojowe!

W dniu dzisiejszym NCBR ogłosił informacje o konkursie na prace rozwojowe w ramach Poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. W ramach konkursu, którego budżet wynosi ok. 0,25 mld zł, finansowane będą konsorcja tworzone przez 1 jednostkę naukową i 1 przedsiębiorcę. Projekty mają na celu zwiększenie zaangażowania sektora biznesowego w finansowanie badań i pomogą w efektywnej komercjalizować ich wyniki.

Nabór został przewidziany od 24.09.2012 r. do 30.11.2012 r. Wszelkie niezbędne informacje dla Wnioskodawców dostępne są na stronie NCBR http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-innowacyjna-gospodarka/konkursy/konkurs-131-2012/. W dniach 26 i 27 września odbędą się jednodniowe szkolenia informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców (w sprawie zasad nowego konkursu, dokumentacji aplikacyjnej oraz konstruowania budżetu projektu, katalogu kosztów oraz konstruowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Uprzejmie informujemy, że PIAP-ScienTech wspiera przygotowanie dla ww. konsorcjów Wniosków o dofinansowanie projektów mających na celu pozyskanie środków na prace rozwojowe. W tym konkursie, w przeciwieństwie do poprzednich, występuje pośrednia pomoc publiczna. W tej sytuacji montaż finansowy projektów pozwala na uzyskanie dla jednostki naukowej 100% dofinansowania, z czego max. 80% dofinansowania publicznego oraz min. 20% dofinansowania od przedsiębiorcy.

Zapraszamy do współpracy!

Uwaga – Nowy konkurs dla jednostek naukowych finansujący działalność patentową!

Uprzejmie informujemy, że PIAP-ScienTech przygotowuje dla jednostek naukowych wnioski o dofinansowanie projektów mających na celu pozyskanie środków na działalność patentową. Możliwe jest uzyskanie do 100% dofinansowania. Ośrodek Przetwarzania Informacji właśnie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.3.2 „Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R”. Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie od 3 września 2012 r. do 31 października 2012 r.

Do rozdysponowania w obecnym Konkursie jest 6 mln złotych!

Zapraszamy do kontaktu!

Szkolenie nt. komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych

PIAP-ScienTech Sp z o. o. wraz z portalem eska-szkolenia.pl organizował warsztaty poświęcone problematyce komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Uczestnicy mogli usłyszeć m.in. o metodach komercjalizacji, praktycznym przygotowaniu się do komercjalizacji, generowaniu dochodów w projekcie finansowanym z środków europejskich itp.

IV Ogólnopolski Konkurs – MŁODZI INNOWACYJNI

PIAP-ScienTech Sp. z o. o. wraz z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP w dniu 5 marca 2012 r. w Warszawie zorganizowali spotkania, podczas którego odbyło się posiedzenie jury IV Ogólnopolskiego Konkursu Młodzi Innowacyjni 2012. Spośród nadesłanych i zakwalifikowanych do konkursu 44 prac (15 prac doktorskich, 17 prac magisterskich i 12 prac inżynierskich) jury pod przewodnictwem prof. Janusza Kacprzyka przyznało w każdej z kategorii nagrody finansowe oraz wyróżnienia.

W związku z bardzo wysokim poziomem prac, członkowie Komisji zdecydowali o zwiększeniu liczby nagród oraz zmodyfikowaniu wcześniej określonych kwot (z zachowaniem dostępnych środków). Przy wyborze laureatów brane były pod uwagę opinie członków jury, ze szczególnym uwzględnieniem zrealizowanych wdrożeń i praktycznych zastosowań wyników prac.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone w dniu 21 marca 2012 r., w pierwszym dniu XVI Konferencji Naukowo-Technicznej AUTOMATION 2012, Automatyzacja – Nowości i Perspektywy.

Wybrane prace zostały zaprezentowane podczas specjalnej sesji w dniu 20 marca 2012 r.

1 2