Roboty współpracujące i Przemysł 4.0 w centrum uwagi

| by | Bez kategorii | 0 comments:

11 i 12 kwietnia 2018 r. odbyła się konferencja pod hasłem „Roboty współpracujące – Przemysł 4.0”. Organizatorami wydarzenia, które zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii są PIAP, Elmark Automatyka, PIAP-ScienTech, IBS i Politechnika Warszawska. W konferencji udział wzięli do przedsiębiorcy i osoby decyzyjne w firmach produkcyjnych, którzy mogli się zapoznać z nowymi technologiami w obszarach  wdrażania robotów współpracujących w przemyśle, zgodnie z ideą Przemysłu 4.0. Obecne były firmy, które są liderami i pionierami wdrażania w życie założeń czwartej rewolucji przemysłowej w Polsce.

Top 500 Innovators Affiliate Brokerage Event ”Technologie dla Medycyny”

| by | Bez kategorii | 0 comments:

PSC, którego członkiem jest PIAP-Scientech, jako partner wydarzenia zaprasza przedsiębioców oraz inwestorów na unikatowe wydarzenie w Krakowie. Podczas „Top 500 Innovators Affiliate Brokerage Event” Technologie dla Medycyny zapoznają się Państwo z szeregiem przełomowych rozwiązań naukowych w obszarze medycyny. Wiele z nich jest na etapie zaawansowanych prototypów lub nawet zostało przetestowanych i są gotowe do wdrożenia, część wymaga finansowania w celu dalszego rozwoju. Dzięki Top 500 Innovators Affiliate Brokerage Event zaoszczędzą Państwo czas i w jednym miejscu zbudują relacje z wyróżniającymi się naukowcami i przedstawicielami młodych i ambitnych firm technologicznych z całej Polski, ponieważ Top 500 Innovators skupia pracowników 55 uczelni wyższych w Polsce, 50 … Continued

Jak robotyka wspiera rahabilitację neurologiczną?

| by | Bez kategorii | 0 comments:

Na to pytanie oraz szersze, dotyczące roli technologii we współczesnej medycynie odpowiadali uczestnicy współorganizowanej przez PIAP-Scientech konferencji, która odbyła się 6 czerwca 2017 roku w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Podczas tego wydarzenia producenci z krajów europejskich, USA i Japonii prezentowali swoje osiągnięcia i plany, a naukowcy referowali wyniki aktualnych badań klinicznych dotyczących wykorzystania robotyki w rehabilitacji neurologicznej. Konferencję otworzyli Pan Minister prof. Łukasz Szumowski, Jego Magnificencja Rektor prof. Jan Szmidt oraz prof. Marek Krawczyk i prof. Zbigniew Brzózka. Podczas konferencji przedstawiono również ofertę PIAP-Scientech w zakresie wspierania nowych technologii z obszaru robotyki medycznej.

ARP i Synthos S.A. organizują Innovation Pitch

| by | Bez kategorii | 0 comments:

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) oraz Synthos S.A – największy polski producent wyrobów chemicznych, ogłaszają nabór w ramach ARP Innovation Pitch, będący elementem ekosystemu wsparcia innowacji w polskim przemyśle. Celem naboru jest poszukiwanie rozwiązań na zaadresowane potrzeby spółki ujęte w Agendzie wyzwań (załącznik nr 2.1). Konkurs daje możliwość przedstawienia swojego rozwiązania, ale także zaprezentowania swojej firmy przedstawicielom Synthos S.A. Jest to niepowtarzalna okazja, aby podzielić się informacjami o swoich produktach z przedstawicielami dużej spółki. Podczas etapu finałowego wybrane firmy mają szansę zaprezentować się gronu specjalistów Synthos S.A. oraz porozmawiać z jej przedstawicielami oraz innymi przedsiębiorcami obecnymi na finale. To także miejsce, … Continued

Inkubator Innowacyjności +

| by | Bez kategorii | 0 comments:

Miło nam poinformować, że rozpoczynamy realizację projektu w ramach programu Inkubator Innowacyności + Przedsięwzięcie realizowane jest przez Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej sp. z o.o., Politechnikę Warszawską oraz PIAP-ScienTech sp. z o.o.. Finansowane jest w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach działania 4.4 „Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu przewidujemy doprowadzenie do komercjalizacji wyników prac badawczych, których autorami są pracownicy PW oraz PIAP. Wybrane projekty będą mogły uzyskać środki przeznaczone na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych, obejmujących między innymi … Continued

Dofinansowanie dla rozwoju platform bezzałogowych w Polsce

| by | Bez kategorii | 0 comments:

W dniu dzisiejszym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs pod nazwą INNOSBZ. Jest to inicjatywa współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach której możliwe będzie sfinansowanie rozwoju nowych systemów bezzałogowych. Program INNOSBZ powstał na skutek starania środowiska polskich firm działających w tym sektorze skupionych w Polskiej Platformie Technologicznej Systemów Bezzałogowych. Nad agendą badawczą programu będzie czuwał Komitet Sterujący w składzie: 1. Pan dr inż. Janusz Będkowski – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN – Przewodniczący KS; 2. Pan Piotr Wojciechowski – Prezes WB Electronics S.A. – Zastępca Przewodniczącego KS; 3. Pan Andrzej Kilian – Prezes Zarządu – Dyrektor … Continued

VII edycja Konkursu Innowator Mazowsza

| by | Bez kategorii | 0 comments:

Samorząd Województwa Mazowieckiego z wielką przyjemnością pragnie ogłosić otwarcie VII edycji Konkursu Innowator Mazowsza z nagrodami dla ludzi nauki i firm o nowatorskim podejściu do gospodarki, którzy zmieniają oblicze mazowieckiej gospodarki. Zapraszamy młodych naukowców i przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, którzy mogą pochwalić się innowacyjnymi produktami bądź rozwiązaniami technologicznymi  i wezmą udział w rywalizacji o nagrody ufundowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Partnerów Konkursu. O nagrody można ubiegać się w dwóch kategoriach: Młoda Innowacyjna Firma i Innowacyjny Młody Naukowiec. Dla najlepiej ocenionych uczestników przewidziane są następujące nagrody: – w kategorii Młoda Innowacyjna Firma I miejsce: 25.000 zł brutto, II miejsce: 15.000 zł brutto, … Continued

PIAP-ScienTech współorganizatorem III Nocy Robotów – Misja: Bezpieczeństwo

| by | Bez kategorii | 0 comments:

PIAP-ScienTech Sp. z o. o. jest oficjalnym współorganizatorem III Nocy Robotów PIAP – Misja: Bezpieczeństwo. Noc Robotów to jedyna w Polsce impreza popularno-naukowa, podczas której można dotknąć przyszłości i odkryć nieznane! Jej bohaterowie – niezwykłe roboty – prezentują swój spryt, inteligencję i urodę, zdradzają tajniki swojej budowy i pozwalają się sterować. Każdy ze zwiedzających może wziąć robota dosłownie w swoje ręce i poczuć się jak prawdziwy wynalazca. Wydarzenie będzie miało miejsce w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP w dniu 22.05.2015 od godz. 16:00. Więcej na www.nocrobotow.pl

Oferta współpracy dotycząca przygotowania procesu komercjalizacji wyników prac B+R zrealizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków unijnych

| by | Bez kategorii | 0 comments:

Przedmiot współpracy: Proces komercjalizacji jest złożonym procesem wymagającym podjęcia szeregu działań, które można podzielić na 2 fazy: przygotowawczą (określenie przedmiotu komercjalizacji, metod komercjalizacji, przygotowanie dokumentacji do uruchomienia procesu komercjalizacji) oraz realizacyjną (podpisanie umów, aktów notarialnych o utworzeniu spółki itp., realizacja zadań powierzonych spółce). Wobec tego, przedmiot propozycji współpracy zawiera następujące działania: Analiza Wniosku o dofinansowanie oraz dokumentacji merytorycznej pod kątem wskaźników rezultatu związanych z wdrożeniem oraz komercjalizacją. Przygotowanie dokumentu strategii komercjalizacji wyników badań projektu. Dokument będzie szczegółowo określał produkty projektu, które będą stanowiły podstawę do wdrożenia lub komercjalizacji oraz sugerowany sposób komercjalizacji. Przygotowanie procesu komercjalizacji, na podstawie przygotowywanej i zatwierdzonej … Continued

1 2