Inkubator Innowacyjności +

Miło nam poinformować, że rozpoczynamy realizację projektu w ramach programu Inkubator Innowacyności +

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej sp. z o.o., Politechnikę Warszawską oraz PIAP-ScienTech sp. z o.o.. Finansowane jest w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach działania 4.4 „Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu przewidujemy doprowadzenie do komercjalizacji wyników prac badawczych, których autorami są pracownicy PW oraz PIAP. Wybrane projekty będą mogły uzyskać środki przeznaczone na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych, obejmujących między innymi dodatkowe testy laboratoryjne lub dostosowanie wyników prac B+R pod kątem potrzeb zainteresowanego inwestora, przedsiębiorcy lub zawiązanie spółki typu spin-off.

Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów (utworzonych do dnia 31 grudnia 2015 r.) prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz w realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych, w szczególności podmiotów działających na rzecz nauki.

Wsparcie jest skierowane do uczelni oraz utworzonych przez uczelnie spółek celowych, o których mowa w art. 86 a lub 86b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.). W celu realizacji zadań może zostać utworzone  konsorcjum, którego liderem będzie ww. podmiot. Członkiem konsorcjum może  być uczelnia, spółka celowa utworzona przez uczelnię, spółka  utworzona przez instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572) oraz spółka  utworzona przez instytut badawczy zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371 i 1079).

 

Okres realizacji projektu: 31.01.2017. – 31.01.2019

Całkowita wartość projektu: 3.285.400,00 zł

Wkład z Funduszy Europejskich: 2.522.940 zł