IV Ogólnopolski Konkurs – MŁODZI INNOWACYJNI

PIAP-ScienTech Sp. z o. o. wraz z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP w dniu 5 marca 2012 r. w Warszawie zorganizowali spotkania, podczas którego odbyło się posiedzenie jury IV Ogólnopolskiego Konkursu Młodzi Innowacyjni 2012. Spośród nadesłanych i zakwalifikowanych do konkursu 44 prac (15 prac doktorskich, 17 prac magisterskich i 12 prac inżynierskich) jury pod przewodnictwem prof. Janusza Kacprzyka przyznało w każdej z kategorii nagrody finansowe oraz wyróżnienia.

W związku z bardzo wysokim poziomem prac, członkowie Komisji zdecydowali o zwiększeniu liczby nagród oraz zmodyfikowaniu wcześniej określonych kwot (z zachowaniem dostępnych środków). Przy wyborze laureatów brane były pod uwagę opinie członków jury, ze szczególnym uwzględnieniem zrealizowanych wdrożeń i praktycznych zastosowań wyników prac.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone w dniu 21 marca 2012 r., w pierwszym dniu XVI Konferencji Naukowo-Technicznej AUTOMATION 2012, Automatyzacja – Nowości i Perspektywy.

Wybrane prace zostały zaprezentowane podczas specjalnej sesji w dniu 20 marca 2012 r.