PIAP-ScienTech pomaga chronić własność intelektualną w polskich jednostkach naukowych

Pracownicy PIAP-ScienTech przygotowali 2 wnioski o dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 1.3.2 PO IG „Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R”. Celem Konkursu było wyłonienie projektów, które w największej mierze przyczynią się do osiągnięcia celów PO IG, w tym przede wszystkim zdobywania oraz zwiększenia skali wykorzystywania nowych rozwiązań niezbędnych dla rozwoju gospodarki i poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców oraz rozwoju polskiego społeczeństwa. W ramach przygotowanych przez Spółkę wniosków o dofinansowanie projektów przewidziano dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony patentowej własności przemysłowej wraz z badaniem potencjału komercyjnego w wybranych krajach świata zgłaszanych do ochrony rozwiązań. Obecnie trwa ocena merytoryczna wniosków.