PIAP-ScienTech wspiera naukowców w pozyskaniu dofinansowania na utworzenie spółek high-tech

PIAP-ScienTech Sp. z o. o. wspiera PIAP w pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie. 3.1 PO IG, którego celem jest przekazanie dotacji na inkubację oraz na inwestycje w nowo utworzone przedsiębiorstwa innowacyjne. Złożone zostały 3 propozycje projektów. Czekamy na decyzje!