Roboty współpracujące i Przemysł 4.0 w centrum uwagi

11 i 12 kwietnia 2018 r. odbyła się konferencja pod hasłem „Roboty współpracujące – Przemysł 4.0”. Organizatorami wydarzenia, które zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii są PIAP, Elmark Automatyka, PIAP-ScienTech, IBS i Politechnika Warszawska.

W konferencji udział wzięli do przedsiębiorcy i osoby decyzyjne w firmach produkcyjnych, którzy mogli się zapoznać z nowymi technologiami w obszarach  wdrażania robotów współpracujących w przemyśle, zgodnie z ideą Przemysłu 4.0. Obecne były firmy, które są liderami i pionierami wdrażania w życie założeń czwartej rewolucji przemysłowej w Polsce.20180411_111705