Seminarium poświęcone projektom rozwojowym

PIAP-ScienTech Sp. z o. o. wraz z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP zorganizowali seminarium poświęcone finansowaniu prac rozwojowych w instytutach badawczych. Prowadzącym seminarium byli przedstawiciele Działu Wsparcia Badań z PIAP. Seminarium odbyło się w Centrum Konferencyjnym PIAP przy Al. Jerozolimskich 202 w Warszawie.