Szkolenie nt. komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych

PIAP-ScienTech Sp z o. o. wraz z portalem eska-szkolenia.pl organizował warsztaty poświęcone problematyce komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Uczestnicy mogli usłyszeć m.in. o metodach komercjalizacji, praktycznym przygotowaniu się do komercjalizacji, generowaniu dochodów w projekcie finansowanym z środków europejskich itp.