Szkolenie poświęcone Działaniu 3.1 PO IG – środki na komercjalizację wyników prac B+R

PIAP-ScienTech Sp. z o. o. zorganizowała seminarium poświęcone finansowaniu działań, które mają na celu komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w instytutach badawczych. Prowadzącym seminarium był przedstawiciel Bełchatowskiego Parku Technologicznego.