Uruchamiamy Inkubator Innowacyjności 2.0

Uruchamiamy Inkubator Innowacyjności 2.0

Projekt konsorcjum w składzie Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o., Politechnika Warszawska – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii oraz PIAP-ScienTech Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie w ramach nowej edycji programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inkubator Innowacyjności 2.0”.

Program Inkubator Innowacyjności 2.0 wzmacnia działania promujące osiągnięcia naukowe, zwiększa ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz intensyfikuje współpracę między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Tym samym zapewnia realizację jednego z głównych celów polityki naukowej i innowacyjnej w Polsce, jakim jest rozwój umiejętności zarządzania badaniami naukowymi, współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie najnowszych osiągnięć naukowych oraz komercjalizacji wyników prac B+R, co zostało wskazane m.in. w Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”.

Działania realizowane przez konsorcjum będą częścią realizowanego projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).