Uwaga – Nowy konkurs dla jednostek naukowych i przędsiebiorstw finansujący prace rozwojowe!

W dniu dzisiejszym NCBR ogłosił informacje o konkursie na prace rozwojowe w ramach Poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. W ramach konkursu, którego budżet wynosi ok. 0,25 mld zł, finansowane będą konsorcja tworzone przez 1 jednostkę naukową i 1 przedsiębiorcę. Projekty mają na celu zwiększenie zaangażowania sektora biznesowego w finansowanie badań i pomogą w efektywnej komercjalizować ich wyniki.

Nabór został przewidziany od 24.09.2012 r. do 30.11.2012 r. Wszelkie niezbędne informacje dla Wnioskodawców dostępne są na stronie NCBR http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-innowacyjna-gospodarka/konkursy/konkurs-131-2012/. W dniach 26 i 27 września odbędą się jednodniowe szkolenia informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców (w sprawie zasad nowego konkursu, dokumentacji aplikacyjnej oraz konstruowania budżetu projektu, katalogu kosztów oraz konstruowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Uprzejmie informujemy, że PIAP-ScienTech wspiera przygotowanie dla ww. konsorcjów Wniosków o dofinansowanie projektów mających na celu pozyskanie środków na prace rozwojowe. W tym konkursie, w przeciwieństwie do poprzednich, występuje pośrednia pomoc publiczna. W tej sytuacji montaż finansowy projektów pozwala na uzyskanie dla jednostki naukowej 100% dofinansowania, z czego max. 80% dofinansowania publicznego oraz min. 20% dofinansowania od przedsiębiorcy.

Zapraszamy do współpracy!