Promujemy polską myśl techniczną

PIAP-ScienTech Sp. z o. o. powstała w 2011 roku jako podmiot, którego nadrzędnym celem jest komercjalizacja oraz upowszechnianie wyników prac badawczych prowadzonych w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie. Działania związane z komercjalizacją dotyczą szczególnie wynalazków dotychczas nie promowanych.

Spółka prowadzi także dodatkową działalność operacyjną, obejmującą m.in:

Prowadzenie seminariów, szkoleń, warsztatów oraz spotkań doradczych m.in. w obszarach komercjalizacji oraz zarządzania projektami B+R.

Prowadzenie kompleksowo usług zw. z zarządzeniem projektami badawczymi oraz badawczo-rozwojowymi – od przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów po świadczenie usług polegających na ich rozliczaniu oraz prowadzeniu sprawozdawczości.

Wykonywanie analiz i badań rynkowych, w tym w szczególności dotyczących rynków produktów specjalnych.