Dofinansowanie dla rozwoju platform bezzałogowych w Polsce

W dniu dzisiejszym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs pod nazwą INNOSBZ. Jest to inicjatywa współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach której możliwe będzie sfinansowanie rozwoju nowych systemów bezzałogowych. Program INNOSBZ powstał na skutek starania środowiska polskich firm działających w tym sektorze skupionych w Polskiej Platformie Technologicznej Systemów Bezzałogowych. Nad agendą badawczą programu będzie czuwał Komitet Sterujący w składzie:

1. Pan dr inż. Janusz Będkowski – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN – Przewodniczący KS;
2. Pan Piotr Wojciechowski – Prezes WB Electronics S.A. – Zastępca Przewodniczącego KS;
3. Pan Andrzej Kilian – Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A.;
4. Pan Krzysztof Lipiec – Prezes Zarządu PIAP Scientech Sp. z o.o.;
5. Pan dr inż. Paweł Antoni Rzucidło – Politechnika Rzeszowska;
6. Pan prof. dr hab. inż. Piotr Wolański – Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
7. Pan dr inż. Stefan Sławomir Wójtowicz – Instytut Elektrotechniki.