Seminarium poświęcone projektom rozwojowym

| by | Bez kategorii | 0 comments:

PIAP-ScienTech Sp. z o. o. wraz z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP zorganizowali seminarium poświęcone finansowaniu prac rozwojowych w instytutach badawczych. Prowadzącym seminarium byli przedstawiciele Działu Wsparcia Badań z PIAP. Seminarium odbyło się w Centrum Konferencyjnym PIAP przy Al. Jerozolimskich 202 w Warszawie.

Uwaga – Nowy konkurs dla jednostek naukowych i przędsiebiorstw finansujący prace rozwojowe!

| by | Bez kategorii | 0 comments:

W dniu dzisiejszym NCBR ogłosił informacje o konkursie na prace rozwojowe w ramach Poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. W ramach konkursu, którego budżet wynosi ok. 0,25 mld zł, finansowane będą konsorcja tworzone przez 1 jednostkę naukową i 1 przedsiębiorcę. Projekty mają na celu zwiększenie zaangażowania sektora biznesowego w finansowanie badań i pomogą w efektywnej komercjalizować ich wyniki. Nabór został przewidziany od 24.09.2012 r. do 30.11.2012 r. Wszelkie niezbędne informacje dla Wnioskodawców dostępne są na stronie NCBR http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-innowacyjna-gospodarka/konkursy/konkurs-131-2012/. W dniach 26 i 27 września odbędą się jednodniowe szkolenia informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców (w sprawie zasad nowego konkursu, dokumentacji aplikacyjnej … Continued