Uwaga – Nowy konkurs dla jednostek naukowych finansujący działalność patentową!

Uprzejmie informujemy, że PIAP-ScienTech przygotowuje dla jednostek naukowych wnioski o dofinansowanie projektów mających na celu pozyskanie środków na działalność patentową. Możliwe jest uzyskanie do 100% dofinansowania. Ośrodek Przetwarzania Informacji właśnie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.3.2 „Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R”. Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie od 3 września 2012 r. do 31 października 2012 r.

Do rozdysponowania w obecnym Konkursie jest 6 mln złotych!

Zapraszamy do kontaktu!