Oferta współpracy dotycząca przygotowania procesu komercjalizacji wyników prac B+R zrealizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków unijnych

| by | Bez kategorii | 0 comments:

Przedmiot współpracy: Proces komercjalizacji jest złożonym procesem wymagającym podjęcia szeregu działań, które można podzielić na 2 fazy: przygotowawczą (określenie przedmiotu komercjalizacji, metod komercjalizacji, przygotowanie dokumentacji do uruchomienia procesu komercjalizacji) oraz realizacyjną (podpisanie umów, aktów notarialnych o utworzeniu spółki itp., realizacja zadań powierzonych spółce). Wobec tego, przedmiot propozycji współpracy zawiera następujące działania: Analiza Wniosku o dofinansowanie oraz dokumentacji merytorycznej pod kątem wskaźników rezultatu związanych z wdrożeniem oraz komercjalizacją. Przygotowanie dokumentu strategii komercjalizacji wyników badań projektu. Dokument będzie szczegółowo określał produkty projektu, które będą stanowiły podstawę do wdrożenia lub komercjalizacji oraz sugerowany sposób komercjalizacji. Przygotowanie procesu komercjalizacji, na podstawie przygotowywanej i zatwierdzonej … Continued

PIAP-ScienTech współorganizatorem II Nocy Robotów – Odkryj Nieznane

| by | Bez kategorii | 0 comments:

PIAP-ScienTech Sp. z o. o. jest oficjalnym współorganizatorem II Nocy Robotów – Odkryj Nieznane. Noc Robotów to jedyna w Polsce impreza popularno-naukowa, podczas której można dotknąć przyszłości i odkryć nieznane! Jej bohaterowie – niezwykłe roboty – prezentują swój spryt, inteligencję i urodę, zdradzają tajniki swojej budowy i pozwalają się sterować. Każdy ze zwiedzających może wziąć robota dosłownie w swoje ręce i poczuć się jak prawdziwy wynalazca. Wydarzenie będzie miało miejsce w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP w dniu 24.05.2013 od godz. 17:00. Więcej na www.nocrobotow.pl

PIAP-ScienTech pomaga chronić własność intelektualną w polskich jednostkach naukowych

| by | Bez kategorii | 0 comments:

Pracownicy PIAP-ScienTech przygotowali 2 wnioski o dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 1.3.2 PO IG „Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R”. Celem Konkursu było wyłonienie projektów, które w największej mierze przyczynią się do osiągnięcia celów PO IG, w tym przede wszystkim zdobywania oraz zwiększenia skali wykorzystywania nowych rozwiązań niezbędnych dla rozwoju gospodarki i poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców oraz rozwoju polskiego społeczeństwa. W ramach przygotowanych przez Spółkę wniosków o dofinansowanie projektów przewidziano dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony patentowej własności przemysłowej wraz z badaniem potencjału komercyjnego w wybranych krajach … Continued

Seminarium poświęcone projektom rozwojowym

| by | Bez kategorii | 0 comments:

PIAP-ScienTech Sp. z o. o. wraz z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP zorganizowali seminarium poświęcone finansowaniu prac rozwojowych w instytutach badawczych. Prowadzącym seminarium byli przedstawiciele Działu Wsparcia Badań z PIAP. Seminarium odbyło się w Centrum Konferencyjnym PIAP przy Al. Jerozolimskich 202 w Warszawie.

Uwaga – Nowy konkurs dla jednostek naukowych i przędsiebiorstw finansujący prace rozwojowe!

| by | Bez kategorii | 0 comments:

W dniu dzisiejszym NCBR ogłosił informacje o konkursie na prace rozwojowe w ramach Poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. W ramach konkursu, którego budżet wynosi ok. 0,25 mld zł, finansowane będą konsorcja tworzone przez 1 jednostkę naukową i 1 przedsiębiorcę. Projekty mają na celu zwiększenie zaangażowania sektora biznesowego w finansowanie badań i pomogą w efektywnej komercjalizować ich wyniki. Nabór został przewidziany od 24.09.2012 r. do 30.11.2012 r. Wszelkie niezbędne informacje dla Wnioskodawców dostępne są na stronie NCBR http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-innowacyjna-gospodarka/konkursy/konkurs-131-2012/. W dniach 26 i 27 września odbędą się jednodniowe szkolenia informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców (w sprawie zasad nowego konkursu, dokumentacji aplikacyjnej … Continued

Uwaga – Nowy konkurs dla jednostek naukowych finansujący działalność patentową!

| by | Bez kategorii | 0 comments:

Uprzejmie informujemy, że PIAP-ScienTech przygotowuje dla jednostek naukowych wnioski o dofinansowanie projektów mających na celu pozyskanie środków na działalność patentową. Możliwe jest uzyskanie do 100% dofinansowania. Ośrodek Przetwarzania Informacji właśnie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.3.2 „Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R”. Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie od 3 września 2012 r. do 31 października 2012 r. Do rozdysponowania w obecnym Konkursie jest 6 mln złotych! Zapraszamy do kontaktu!

Szkolenie nt. komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych

| by | Bez kategorii | 0 comments:

PIAP-ScienTech Sp z o. o. wraz z portalem eska-szkolenia.pl organizował warsztaty poświęcone problematyce komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Uczestnicy mogli usłyszeć m.in. o metodach komercjalizacji, praktycznym przygotowaniu się do komercjalizacji, generowaniu dochodów w projekcie finansowanym z środków europejskich itp.

1 2 3